BAKALÁŘI

Konsolidace nejrozšířenějšího systému pro správu školní agendy do moderní webové aplikace

S nejrozšířenějším školským informačním systémem Bakaláři přicházejí denně do kontaktu tisíce učitelů a desítky tisíc žáků a jejich rodičů. Tvůrci tohoto původně desktopového systému se potýkají s obtížemi společnými pro všechna podobně robustní řešení – technologický vývoj si žádá rozsáhlé inovace, z desktopu je třeba vše přesunout na web či do mobilu. S modernizací a přepisem částí systému pomáháme od roku 2019 i my.

Realizace05-2019 – stále probíhá

Použité technologie.NET Core, Vue.js, DevExtreme, Figma, Whimsical, MsSql

Naše hlavní úloha

Hlavním naším úkolem je postupný přepis jednotlivých navzájem provázaných aplikací z původních technologií (Delphi, Visual FoxPro apod.) do moderních webových standardů. To je pro nás hned několikerou výzvou.

Předně – vnímáme modernizaci Bakalářů jako příležitost podívat se na jejich fungování novýma očima. U konkrétních aplikací se proto vždy znovu zamýšlíme nad jejím smyslem, stávající logikou fungování i potřebami jejích uživatelů. Na základě důkladných analýz hledáme řešení, která danou aplikaci zjednoduší, zrychlí a zároveň udělají intuitivnější pro uživatele.

Přitom zároveň vždy musíme mít na paměti funkčnost a kompatibilitu s celým zbytkem systému. A v neposlední řadě společně se zadavatelem konzultujeme obtíže, s nímž se vývojáři systému potýkají. Tady využíváme naše zkušenosti z předchozích projektů a vášeň pro nové technologie, díky nimž můžeme doporučit vhodná moderní řešení. U aplikace Evidence úrazů jsme tak využili například Vue.js, Whimsical a prototypovací nástroj Figma, v dalších projektech budou Bakaláři využívat serverless služby Microsoft Azure.

Postupně tak pomáháme s na přerodem na moderní webovou aplikaci, s níž bude pro všechny radost pracovat.